Izmont

Činnosti

Spoločnosť Izmont s r.o. zabezpečuje pre svojich klientov služby v oblasti

  • Tepelné izolácie potrubných trás, telies, nádrží, energetických celkov (kotolní, turbín, výmenníkových staníc a ďalších)
  • Izolácie proti stratám chladu a oroseniu klimatizačných techník a rozvodov vzduchotechnických zariadení
  • Protihlukové izolácie kompresorov a ventilátorov
  • Protihlukové kryty, tlmiče hluku a ďalšie protihluková zariadenia
  • Protipožiarna izolácia rozvodov vzduchotechniky
  • Izolácie parovodov a horúcovodov
  • Opláštenie budov: kompletné obvodové plášte, vrátane výplní otvorov (okná, dvere, vráta, svetlíky a pod.)
  • Zateplenie fasád
  • Dodávka a montáž chladiarní, mraziarní, chladiarenských boxov, vrátane technológie
  • Výroba klampiarskych prvkov pre stavebné práce

v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí, najmä v SRN, Česku, Anglicku, Dánsku, Švédsku, Fínsku, Grécku, Španielsku a ďalších, aj mimo Európy, krajinách.


Kontaktné informáce

IZMONT, s.r.o.

Dvorniky 242
920 56
IČO : 35824697

Telefon: 033/732 04 07
Fax: 033/744 24 29
E-mail: izmontsro@izmont.sk


Technické izolácie – Priemyselné izolácie – Tepelné izolácie – Chladové izolácie – Protipožiarne izolácie – Protihlukové izolácie – Akustické izolácie – Zvukové izolácie – Protihlukové kryty – Tlmiče hluku – Protihlukové steny – Bunkové tlmiče VZT – Kulisové tlmiče VZT – Izolácie turbíny – Izolácie potrubí a telies – Izolace parovodov a horúcovodov – Izolácie nádrží – Izolace kotlov – Izolácie chladiarní a mraziarní – Tepelné izolačné materiály – Izolačné šité matrace – Zámočnická a klampiarská výroba – Klempiarské výrobky a prefabrikáty – Oplášťenie hál a budov – Zateplenie fasád

Copyright © 2009 — IZMONT SK, s.r.o.