Izmont

Tepelné a chladové izolace

Hospodárne zaobchádzanie s energiou šetrí prírodné zdroje, má vplyv na zníženie emisií škodlivých látok, a teda aj redukciu znečistenia životného prostredia. Dôležitú úlohu tu zohráva tepelná izolácia.

Tepelné a chladové izolace jsou důležitou součástí technických zařízení, v nichž je teplota rozdílná od teploty okolí.

Izmont s.r.o. vykonáva izolácie v týchto oblastiach:

 • izolácia turbín vr. príslušenstva
 • izolácia špeciálnych zariadení, napr. reaktorov, kolón, výmenníkov, aparátov, tankov a pod.
 • izolácia nadzemných potrubných rozvodov, potrubných mostov apod.
 • izolácia podzemných rozvodov, vykurovacích kanálov, kolektorov a pod.
 • izolácia diaľkových tepelných napájačov
 • izolácie vzduchotechnických zariadení a kanálov
 • izolácia rozvodov UK a zdravoinštalácia
 • špeciálne izolácie, napr. izolácia lodí, kabín
 • izolácie kotlov vr. príslušenstva

Členenie izolácií z hľadiska použitia:

 • tepelné izolácie proti strate tepla
 • tepelné izolácie proti strate chladu
 • izolácie proti roseniu (kondenzácii)
 • izolácie pre ochranu osôb - proti popáleniu
 • protihlukové izolácie
 • protipožiarne izolácie
 • izolácie vysokoteplotných zariadení

Členenie izolácie z hľadiska spôsobu montáže:

 • izolačné dosky, rohože a segmenty z vláknitých a keramických materiálov
 • trubice, hadice a pásy z penového izolačného materiálu
 • izolačné púzdra a skruže z vláknitých a keramických materiálov
 • striekané izolácie na báze minerálneho vlákna
 • striekané izolácie na báze penového polyuretánu
 • špeciálne šité matrace
 • snímatelná izolačné puzdra

Druhy izolačních materiálov:

 • materiály z minerálnej plsti
 • materiály zo skelného vlákna
 • materiály z keramického vlákna
 • penový polyetylen
 • syntetický kaučuk
 • penový polystyren
 • polyuretan
 • penové sklo
 • calcium - silikát
 • fenolická pena
 • perlit

Povrchová úprava izolácií

 • vyztužená hliníková folia
 • polyetylenová folia s nosnou vložkou z pletiva
 • PVC folia vr. tvarovek
 • pozinkovaný plech hladký, trapézový
 • hliníkový plech hladký, trapézový
 • nerezový plech

Kontaktné informáce

IZMONT, s.r.o.

Dvorniky 242
920 56
IČO : 35824697

Telefon: 033/732 04 07
Fax: 033/744 24 29
E-mail: izmontsro@izmont.sk


Technické izolácie – Priemyselné izolácie – Tepelné izolácie – Chladové izolácie – Protipožiarne izolácie – Protihlukové izolácie – Akustické izolácie – Zvukové izolácie – Protihlukové kryty – Tlmiče hluku – Protihlukové steny – Bunkové tlmiče VZT – Kulisové tlmiče VZT – Izolácie turbíny – Izolácie potrubí a telies – Izolace parovodov a horúcovodov – Izolácie nádrží – Izolace kotlov – Izolácie chladiarní a mraziarní – Tepelné izolačné materiály – Izolačné šité matrace – Zámočnická a klampiarská výroba – Klempiarské výrobky a prefabrikáty – Oplášťenie hál a budov – Zateplenie fasád

Copyright © 2009 — IZMONT SK, s.r.o.