Izmont

Protipožiarne izolácie

V spolupráci as využitím know-how firmy ISOCHORE Isoliertechnik GMBH ponúkame protipožiarne izolácie formou náterov, nástrekov a obkladov v rámci zabezpečenia súčasných požiadaviek na protipožiarnu ochranu a budúce európske normy a v rámci zabezpečenia požiadaviek poisťovacích ústavov.

Dodávame protipožiarne opatrenia v oblasti priemyselných a pozemných stavieb.

Jedná sa predovšetkým o preventívne protipožiarne opatrenia na:

 • potrubia
 • káblových trasách
 • vetracích kanáloch
 • skladovacích nádržiach
 • nosných konštrukciách všetkých druhov
 • v prestupoch priečok a sten pomocou prepážok

Významnú časť činnosti našej firmy v oblasti protipožiarnych izolácií tvorí:

 • Izolácia podzemných dopravných zariadení, predovšetkým diaľničných a železničných tunelov, ohňovzdornosť je tu zaistená použitím striekanej omietky alebo doskového obloženia.

Protipožiarna izolácie v jadrových elektrárňach

V jadrových elektrárňach musia mať protipožiarne izolácie zároveň funkciu radiačného odtienené. Povrchy musia byť dekontaminovatelné.

Izmont s.r.o. ako strategický partner  firmy ISOCHORE Isoliertechnik GMBH ponúka špičkové technické riešenia v oblasti protipožiarnych izolácií v jadrových elektrárňach formou rôznych izolačných systémov podľa účelu. Uvádzame aspoň niektoré z nich:

PYROFLEX

 • izolácia prestupov potrubia v protipožiarnych stenách
 • odolná proti poveternostným podmienkam
 • trvale vysoko flexibilná
 • odolná ohňu a tlaku
 • dekontaminovatelná
 • vnútri budovy: ako protipožiarna prepážka medzi dvoma požiarnymi úsekmi pri veľkej dilatácii rúrok

PYROLAN

 • protipožiarne prepážka pre stredné dilatáciu rúrok

Kombinácia PYROLANU s radiačným odvrátením

 • vysoko elastická, žiareniu odolná tesniaca manžeta, plynotesná
 • izolačné rúrka káblového kanálika
 • radiačné odtienenie
 • výplň z elastických, nedeliteľných minerálnych vlákien
 • potrubia médiá
 • žiarenia a požiaru odolná deliace priečky

V prípade požiadavky radiačného odtienenie je výplň z minerálnych vlákien nahradená ca. z 1/3 hrúbky steny napr. olovený vlnou.

PYROLITE

 • stabilná, dekontaminovatelná protipožiarne izolácie pre káble a káblové trasy

PYROTAM

 • potrubné izolácie pre priemyselné použitie v ľubovoľných svetlosť a ľubovoľné umiestnenie rúrok

PYROPLAN

 • opláštenie káblových trás vrátane revízneho otvoru

Kontaktné informáce

IZMONT, s.r.o.

Dvorniky 242
920 56
IČO : 35824697

Telefon: 033/732 04 07
Fax: 033/744 24 29
E-mail: izmontsro@izmont.sk


Technické izolácie – Priemyselné izolácie – Tepelné izolácie – Chladové izolácie – Protipožiarne izolácie – Protihlukové izolácie – Akustické izolácie – Zvukové izolácie – Protihlukové kryty – Tlmiče hluku – Protihlukové steny – Bunkové tlmiče VZT – Kulisové tlmiče VZT – Izolácie turbíny – Izolácie potrubí a telies – Izolace parovodov a horúcovodov – Izolácie nádrží – Izolace kotlov – Izolácie chladiarní a mraziarní – Tepelné izolačné materiály – Izolačné šité matrace – Zámočnická a klampiarská výroba – Klempiarské výrobky a prefabrikáty – Oplášťenie hál a budov – Zateplenie fasád

Copyright © 2009 — IZMONT SK, s.r.o.